ST1036 och ST1037 tvålpumpar med batteridrift.

Användarinstruktion: Öppna luckan på tvålpumpens ovansida. Vrid vredet märkt Battery åt vänster(markerat öppet hänglås). Lyft upp batterihållaren. Placera 4 st AAA alkaline batterier i facket. Lyft på den högra luckan märkt soap och fyll på med tvål eller diskmedel. Vi rekommenderar i första hand Simplehumans högkvalitativa tvål eller diskmedel men även andra fabrikat fungerar i tvålpumpen. Stäng därefter luckan. Tvålpumpen startas genom att + knappen hålls in i > 3 sekunder och den gröna lampan tänds. Tvålpumpen är nu aktiverad. Tvålen kommer inom 0,2 sekunder då händerna placeras under pipen. Tvålflödet regleras genom att + (öka flödet) hålls in en kort stund. Öka flödet stegvis genom flera korta tryck på +. Minska flödet på motsvarande sätt genom att hålla in – knappen. Tvålpumpen stängs av genom att man håller in – knappen > 3 sekunder. Stäng av pumpen då du skall flytta den eller rengöra den.

Underhåll: Tvålpumparna från Simplehuman är utvecklade för att hålla för många års daglig användning men även högkvalitativa produkter kan behöva lite underhåll. Silikonventil: Tvålpumparna är utrustade med en silikonventil på utloppspipen. Denna kan ibland behöva rengöras från torkade tvålrester för att inte klibba igen. Torka med en blöt trasa. Under tvålpumpens pip sitter ett sensorfönster och detta kan behöva torkas av. När du utför dessa åtgärder skall tvålpumpen vara avstängd. Tvålpumpen får inte doppas ner i vatten och är inte tänkt att användas i duschen. När det är dags för batteribyte lyser indikatorlampan med ett rött sken.

ST1018, ST1019, ST1023 och ST1031 tvålpumpar, diskmedelspumpar med batteridrift.

Användarinstruktion: Vrid vredet placerat under tvålpumpen åt vänster. Lyft upp batterihållaren och placer in 4 st AA-batterier enligt anvisningen. Öppna luckan på ovansidan och fyll på tvål eller diskmedel. Vi rekommenderar i första hand Simplehumans högkvalitativa tvål eller diskmedel men även andra fabrikat fungerar. Tvålpumpen startas genom att + knappen hålls in i > 3 sekunder och den gröna lampan tänds. Tvålpumpen är nu aktiverad. Tvålen kommer inom 0,2 sekunder då händerna placeras under pipen. Tvålflödet regleras genom att + (öka flödet) hålls in en kort stund. Öka flödet stegvis genom flera korta tryck på +. Minska flödet på motsvarande sätt genom att hålla in – knappen. Tvålpumpen stängs av genom att man håller in – knappen > 3 sekunder. Stäng av pumpen då du skall flytta den eller rengöra den.

Underhåll: Tvålpumparna från Simplehuman är utvecklade för att hålla för många års daglig användning men även högkvalitativa produkter kan behöva lite underhåll. Silikonventil: Tvålpumparna är utrustade med en silikonventil på utloppspipen. Denna kan ibland behöva rengöras från torkade tvålrester för att inte klibba igen. Torka med en blöt trasa. Under tvålpumpens pip sitter ett sensorfönster och detta kan behöva torkas av. När du utför dessa åtgärder skall tvålpumpen vara avstängd. Tvålpumpen får inte doppas ner i vatten och är inte tänkt att användas i duschen. När det är dags för batteribyte lyser indikatorlampan med ett rött sken.

ST1034, ST1035 och ST1027 tvålpumpar, diskmedelspumpar med uppladdningsbara batterier.

Användarinstruktion: Börja med att ladda pumpen. Detta görs genom att man drar ner den svarta gummiluckan på pumpens baksida. Placera den medföljande USB-kabeln i kontrakten. Den andra änden placeras i datorns USB kontakt eller i en USB strömkontakt motsvarande den som finns till mobiltelefon ex. iphone. När pumpen är färdig laddad lyser den gröna indikatorlampan på pumpens ovansida med ett grönt fast sken. Påfyllning av tvål eller diskmedel: Lyft på luckan på ovansidan och fyll på med tvål eller diskmedel. Vi rekommenderar i första hand Simplehumans högkvalitativa tvål eller diskmedel men även andra fabrikat fungerar i tvålpumpen. Stäng därefter luckan. Tvålpumpen startas genom att + knappen hålls in i > 3 sekunder och den gröna lampan tänds. Tvålpumpen är nu aktiverad. Tvålen kommer inom 0,2 sekunder då händerna placeras under pipen. Tvålflödet regleras genom att + (öka flödet) hålls in en kort stund. Öka flödet stegvis genom flera korta tryck på +. Minska flödet på motsvarande sätt genom att hålla in – knappen. Tvålpumpen stängs av genom att man håller in – knappen > 3 sekunder. Stäng av pumpen då du skall flytta den eller rengöra den.

Underhåll: tvålpumparna från Simplehuman är utvecklade för att hålla för många års daglig användning men även högkvalitativa produkter kan behöva lite underhåll. Silikonventil: Tvålpumparna är utrustade med en silikonventil på utloppspipen. Denna kan ibland behöva rengöras från torkade tvålrester för att inte klibba igen. Torka med en blöt trasa. Under tvålpumpens pip sitter ett sensorfönster och detta kan behöva torkas av. När du utför dessa åtgärder skall tvålpumpen vara avstängd. Tvålpumpen får inte doppas ner i vatten och är inte tänkt att användas i duschen. När det är dags för batteribyte lyser indikatorlampan med ett rött sken.